List of Individual Participants of Seventh Buddhist Council

ANIKET SHIRSAT.
MR. SUNNY GHARWADRE.
MR. AJINKYA KAMBLE.
MRS. SUNANDA MOHITE.
MR. ARUN BANSODE.
MRS. SUMAN BANSODE.
MRS. TANUJA GAAIKWAD.
MR. SUDHAKAR GAIKWAD.
MRS. SUNANDA GAIKWAD.
MR. BHASKAR GAIKWAD.
MRS. ASHA GAIKWAD.
MR. SANKET GAIKWAD.
MRS. ASHWINI BHATARE.
MRS. SHAKUNTALA BHOSALE.
MR. SHAHU BHOSALE.
MR. DINESH BADIGER.
MR. DATTA BHOSALE.
MR. VASANT KAMBLE.
MR. VIJAY BHONDWE.MR. ASHOK KARUNAKAR.
MRS. BHAGARTHI KARUNAKAR.
MR. ABHAY KARUNAKAR.
MRS. PRADYNA KARUNAKAR.
MR. PINKU KARUNAKAR.
MRS. SUMAN MANE.
MRS. POONAM MANE.
MR. RAJU MANE.
MRS. ARATI MANE.
MR. MACHINDRA MANE.
MR. NARENDRA MANE.
MR. RAM MANE.
MRS. CHHAYA MANE.
MRS. RUPALI MANE.
MRS. RAMESHWARI MANE.
MR. VILAS PANORE.
MR. ASHOK SURVASE.
MR. ARVIND MOTE.
MR. ASHOK KAMBLE.
MR. DATTA CHOUDHARY.
MR. JAGANNATH GAIKWAD.
MR. MAHADEO SURVASE.
MR. MAHADEO SURVASE.
MR. VIKAS KAMBLE.
MR. D.C DHIWAR.
MRS. DHAMCHI JNANDUT.
MR. RAJ PARDESHI.
MR.PANDURANG GAIKWAD.
MR. MADHUKAR KAMBLE.
MR. RAJU KAMBLE
MR. PANDURANG JADHAV
MR. VINAYAK NIKALJE.
MR. RAJ MISHRA.
MR. CHANDRAKANT GAIKWAD.
MR. SUNIL ALHAT.
MR. SHIVAJI KAMBLE.
MR. BALIRAM KAMBLE.
MR. ANKUSH BHALERAO.
MR. SUKHADEO KAMBLE.
MR. PIRRAPPA GAIKWAD.
MR. SATISH GAIKWAD.
MRS. SANU GAIKWAD.
MRS. ANUSAYA GAIKWAD.
MRS. SAVALI MANE.
MRS. MANSI MANE.
MR. ARUN KAMBLE.
MR. SHARNAPPA BHATARE.
MRS. SHARADA BHATARE.
MRS. ASHWINI BHATARE.
MR. NITIN BHATARE.
MRS. JYOTI GADE.
MR. ANIL SALVI.
MR. VINAY JADHAV.
MR. SAMRAT KATE.
MR. KIRAN KALE.MRS. USHA KALE.
MRS. REKHA PAWAR.
MR.ATUL CHOPADE.
MR. RAJESH TIKHE.
MR. SHIVRATH VERMA.
MRS. MANJU KALE.
MR. RAJU PAWAR.
MR. AMOL KOSHTI.
MR. AKSHAY CHAVAN.
MR. ARUN DOSARI.
MR. SANTOSH NALAWADE.
MR. VIRENDRA SINDHU.
MR. NEELESH NAIR.
MR. AJINKYA BHOSALE.
MR. SUNNY SURYAWANSHI.
MR. GANESH SONAWANE.
MR. KIRAN MANE.
MR. MUKUND MANE.
MR. AVINASH MANE.MR. SANDEEP SHINDE.
MR. JAYANTILAL MUTHA.
MR. RAJU MUTHA.
MR. SACHIN PIRGAL.
MR. JEETU RAUT.
MRS. VISHKHA RAUT.
MR. PRALHAD RAUT.
MR. VIKAS SURVASE.
MR. SURYKANT SITAPURE.
MR. CHANDAN PARDESHI.
MR. MUKESH PARDESHI.
MR. RAJKUMAR PARDESHI.
MRS. LAKESH PARDESHI.
MRS.SHILPA SURYAWANSHI.
MRS. AISHWARYA SURYAWANSHI.
MR. ASHOK KARINDIKAR.
MR. ABHAY KARINDIKAR.
MRS. NAMRATA KARINDIKAR .MRS. ANKITA KARINDIKAR.
MRS. BHAGARATHI KARINDIKAR.
MR. RAMESH KAMBLE.
MRS. SUREKHA KAMBLE.
MR. VASANT KAMBLE.
MR. MANIK KAMBLE.
MR. SUGATKUMAR GAIKWAD.
MR. RAVIKIRAN GAIKWAD.
MR. AMIT GAIKWAD.
MRS. SUMAN MANE.
MR. DADASAHEB DUPARGUDE.
MRS. KUSUM DUPARGUDE.
MISS. PANCHSHILA DUPARGUDE.
MR. CHANDRAKANT WALKE.
MR. AMBADAS NAIK.
MRS. SHITAL NAIK.
MRS. SANGHMITRA KAMBLE.
MRS. SUNITA GAIKWAD.
MR. RANGNATH KAMBLE.MRS. SUMAN KAMBLE.
MR.BALAJI KOTA.
MR. AMAR SONKAMBLE.
MRS. MANDAKINI TUPSAKHARE.
MISS. RUTUJA FADTARE.
MR. SURAJ GAIKWAD.
MR. VINOD GAIKWAD.
MISS. NAINA GAIKWAD.
MR. DHANRAJ MANE.
MRS. ANANDI ALTE.
MR. SADHU SINGHE.
MR. CHOHOBA SHIVSHARAN.
MR. DHANU SHIVSHARAN.
MRS. ARUNA KAMBLE.
MISS. SHUBHANGI LOKHANDE.
MRS. ARATI LOKHANDE
MR. ESAKHU MUJUMDAR.
MR. VIKAS BANSODE.
MRS. KANCHAN BANSODE.MRS. LAXMI BANSODE.
MR.SHARVAN ROKADE.
MR. SHRAVAN GOLVE.
MRS. UJAWALA GOLVE.
MRS. MALAN SHAIKH.
MRS. SATYABHAMA B.J.
MR. NARAD PUNATE.
MR. AKASH GAIKWAD.
MRS. SUMAN GAIKWAD.
MR. DURJIT GAIKWAD.
MR. AMOL HIPPARGE.
MR. NASIR PALET.
MR. RAVI KAMBLE.
MR. MALLHARI WAGHMARE.
MISS. PRASHANT GAIKWAD.
MRS. RESHMA GAIKWAD.
MR. RAVI GAIKWAD.
MR. SATISH GORSE.
MR. BHIBHISHAN GORSE.MRS. RANJANA GORSE.
MR.ASHOK WAGHMARE.
MR. NAVLING GORSE.
MRS. VIDHYA GORSE.
MR. BHIBHISHAN KAMBLE.
MR. VAIBHAV KAMBLE.
MR. APURAV KAMBLE.
MR. RAHUL DADADE.
MR. PRAVIN SONKAMBLE.
MR. VISHAL BABARE.
MR. AMOL BANSODE.
MR. AJAY LOKHANDE.
MR. HANUMANTA ARUDE.
MR. DEEPAK KSHIRSAGAR.
MR. NARESH YADAV.
MRS. S. SARWADKAR
MR. HARSHAL KOTKAR.
MR. JAGADALE SANJAY.
MRS. SAVITA GAIKWAD.

KALYANI GAIKWAD.
MRS. TARARANI GAIKWAD.
MRS. NISHA SURVASE.
MR. SANJAY BORADE.
MR. ASHOK  FADTARE.
MRS. BASANTI FADTARE.
MR. AKASH KABADE.
MISS. KAMAL LOKHARDE.
MR. PRAKASH LOKHARDE.
MR. SUNIL LOKHARDE.
MR. DILIP PHADTARE.
MR. SUNIL DADADE.
MRS. SHARADA KSHIRSAGAR.
MR. JAIRATH LONE.
MR. SUMIT BALLAL.
MR. SITARAM GAIKWAD.
MR. RATNAPAL KAMBLE.
MRS. SUJATA KAMBLE.
MR. DATTA MULE.

NITIN MANE.
MR. SHASHIKANT DAWARE.
MR. FULACHAND GAIKWAD.
MR. AKSHAY MADDE.
MR. NITIN GAIKWAD.
MRS. GAJENDRA GAIKWAD.
MRS. VITHABAI MANE.
MRS. MADHURI KAMBLE.
MISS. PRIYA MANE.
MRS. POONAM MANE.
MRS. YASHODA MANE.
MR. RAMESH MANE.
MR. SANJAY SURVASE.
MR. NARSSAPPA SHIVPURE.
MR. FULCHAND MANE.
MR. SITARAM GAIKWAD.
MR. PARMESHWAR MANE.
MR. SAGAR KAMBLE.
MRS. PORVATI GAIKWAD.

JAY GAIKWAD.
MRS. SAGARABAI GAIKWAD.
MR. SHRIKANT MANE.
MR. PRITHVIRAJ MANE.
MR. MANOHAR KADAM.
MR. SAURABH MANE.
MR. ANURAT KAMBLE.
MR. ABHAY. GAIKWAD
MR. RAHUL SATPUTE.
MR. ROHIT CHAFE.
MR. SHABBIR MUJAWAR.
MR. SANJAY GAIKWAD.
MRS. RAMESH GAIKWAD.
MRS. DIPA GAIKWAD.
MRS. SAWITA KAMBLE.
MR. KIRAN KAMBLE.
MR. ROSHAN KAMBLE.
MR. DHAMMADIP KAMBLE.
MR. VITHAL GORSE.

DATTA GORSE.
MRS. ASHWINI GORSE.
MR. MARUTI GORSE.
MR. KRISHANA GORSE.
MR. JAVAHAR GAIKWAD.
MR. MALLINATH MANE.
MRS. RUKMINI MANE.
MR. SHRAVAN MANE.
MRS. SANGHMITRA MANE.
MR. AMOL GAIKWAD.
MRS. MANGALABAI GAIKWAD.
MR. SAKHARAM MANE.
MRS. CHANDRABAI MANE.
MR. MAHADEO MULE.
MRS. KANTABAI MANE.
MR. YASHWANT MANE.
MR. PRAKASH JETE.
MRS. SANGEETA JETE.
MR. MANIK MANE.

MRS. SANGITA MANE.
MRS. BUDHARABAI PANDURANG.
MR. RATAN MANE.
MRS. MAHANANDA MANE.
MR. RAM MANE.
MRS. SUMAN MANE.
MR. ASHOK MANE.
MRS. ULFABAI MANE.
MR. UDHAV MANE.
MRS. SANGHMITRA MANE.
MRS. SUGANDHABAI MANE.
MR. AMOL BANSODE.
MRS. MANISHA BANSODE.
MR. RAVINDRA MANE.
MR. SURESH MANE.
MR. PRATAP GAIKWAD.
MR. GOPICHAND LOKHANDE.
MR. MANOJ GAIKWAD.
MR. SAGAR GAIKWAD.

MAHADEO GAIKWAD.
MRS. UMABAI GAIKWAD.
MR. BRAMADEO GAIKWAD.
MR. MALLIKARJUN MANE.
MR. SAKHUBAI MANE.
MR. HANSRAJ MANE.
MRS. JYOTI MANE.
MR. DAULAT MANE.
MRS. NIMUBAI MANE.
MR. ARJUN MANE.
MR. SHARNAPPA MANE.
MRS. SUNITA MANE.
MR. PRAVIN LOKHANDE.
MR. ARVIND. B.
MR. VIJAY CHAKRANARAYAN.
MR. P.V. CHAKRANARAYAN.
MR. RAJESH WANKHEDE.
MR. RAJAN WANKHEDE.
MR. SIKINDAR MANE.

MRS. SUREKHA MANE.
MR. VIVEK MANE.
MR. PREM SURYAWANSHI.
MR. SASDEO JAGADALE.
MR. KARAN BHANDARE.
MRS. DIKSHA BHANDARE.
MRS. DEEKIKA CHOUDHARI.
MR. ANIKET GOSAVI.
MISS. RINKU MANE.
MR. ANIKET GAIKWAD.
MRS. RAJANI GAIKWAD.
MRS. PRANOTI GAIKWAD.
MR. RAM SHANKAR.
MRS. SOJAR GAIKWAD.
MR. PIRAPPA GAIKWAD.
MR. ANUSAYA GAIKWAD.
MRS. SUPRIYA MUJMALE.
MR. PRAMOD JADHAV.
MR. SAGAR JADHAV.

RAJABHAU JADHAV.
MRS. VANDANA JADHAV.
MR. KUMAR KALE.
MR. ASHAK DHUTE.
MR. ANIL DHUTE.
MRS. SUREKHA DHUTE.
MR. RAMZAN SHAIKH.
MR. LAXMAN KAMBLE.
MR. BHIMRAO WAGHMARE.
MR. GUNDU KOLI.
MR. BALASAHEB KAMBLE.
MR. KISHOR SURYAWANSHI.
MRS. PREM SURYAWANSHI.
MR. UMESH BAFNA.
MR. PRAVEEN BAFNA.
MRS. PRASHANT BAFNA.
MR. BALU BAFNA.
MR. VINOD AWATE.

ARUN CHAKRANARAYAN.
MR. UMESH SURYAWANSHI.
MR. KIRAN MOTE.
MR. SIDDHARTH SURYAWANSHI.
MRS. SHILPA SURYAWANSHI.
MISS. AISHWAREYA SURYAWANSHI.
MR. ATUL KAMBLE.
MRS.SARIKA JOSEPH.
MR. HANSRAJ LOKHANDE.
MR. NARAYAN LOKHANDE.
MRS. KAVITA LOKHANDE.
MR. KALYANI GAIKWAD.
MRS. SIKINDRA GAIKWAD.
MR. SANJAY. G. MANE.
MR. SIKINDAR MANE.
MR. SANJAY. B. MANE.
MR. VIKAS MANE.
MR. NARENDRA. B. MANE.

YOGESH MANE.
MR. PAVAN MANE.
MRS. LAXMI MANE.
MRS. REKHA MANE.
MR. SONU MANE.
MR. MONU MANE.
MISS. SHIRSHTI MANE.
MRS.SUREKHA KORE.
MR. RAVI KORE.
MR. SAHEBARAO PATTEBAHADUR .
MR. VIKAS KORE.
MR. RAJESHKUMAR SAH.
MRS. RITU SAH.
MR. GAUTAM CHAKRANARAYAN.
MRS. BABITA CHAKRANARAYAN.
MR. SHUDHODHAN AMBHORE.
MRS. CHHAYA AMBHORE.
MRS. ANURADHA KAMBLE.
MR. BALARAM KAMBLE.

SUMIT CHAKRANARAYAN.
MR. SUBASHA BARDAY.
MRS. MANJU BARDAY.
MRS. KALAVATI PATTEBAHADUR.
MRS. SHUBHANGI UGADE.
MRS. PRIYA UGADE.
MISS. SUNITA UGADE.
MRS.SANGEETA SITAPURE.
MR. TUKARAM SITAPURE.
MR. DIGAMBAR KAMBLE .
MR. ROHIT KAMBLE.
MRS. KAVITA KAMBLE.
MR. MAHESH SUPE.
MR. SAMIR PADALKAR.
MRS. PRIYANKA PAWAR.
MR. SANKET JADHAV.
MR. KIRAN GHOLAP.
MR. OMKAR BASAKARE.
MRS. VRISHALI ALATE.

MRS. MANISHA CHODHARI.
MISS. PRANJAL CHOPADE.
MR. SHUBHAM DAMASE.
MRS. DUSHABAI PATIL.
MRS. KESARABAI MULE.
MR. MILIND GAIKWAD.
MISS. KOMAL. Y. MAHE.
MR. PARMESHWAR GAIKWAD.
MR. BHIM GAIKWAD.
MRS. MINIKA GAIKWAD .
MR. SHANTKUMAR MANE.
MRS. SWATI MANE.
MRS. SAROJA BANSODE.
MISS. SUMAN BANSODE.
MRS. VANDANA MANE.
MR. RAVINDRA SURYAWANSHI.
MR. UTTAM SURVASE.
MR. MARUTI KAMBLE.
MR. SAGAR SURVASE.

PAPPU SURVASE.
MR. AVINASH KAMBLE.
MRS. MAYA GAIKWAD.
MR. RAJRATNA GAIKWAD.
MRS. GAYATRI GAIKWAD.
MR. KACHARU GAIKWAD.
MR. LAXMAN BHALERAO.
MRS.REEMA VERMA.
MR. BALU KAMBLE.
MRS. SUREKHA KAMBLE .
MR. MILIND KAMBLE.
MR. MUKESH KAMBLE.
MRS. SUKANYA KAMBLE.
MR. MAHENDRA KAMBLE.
MRS. SANJAY KAMBLE.
MRS. KAVITA KAMBLE.
MR. RAHUL KAMBLE.
MR. MARUTI KAMBLE.
MR. ANAND  KAMBLE.

DHANANJAY CHAVAN.
MR. SANGMESH GADAD.
MRS. PUJA BAFNA.
MRS. DAHNSHREE BAFNA.
MR. VIJAY BUDDHA.
MR. A. R. GAUTAM.
MR. JAYASHRIDHAR.
MR. SAGAR SHAKYA.
MR. JAYSINGH.
MR. KIRAN BHARATI .
MR. VIJAY ORKAY.
MR. M.N. RAMTEKE.
MR. MANOHAR.
MR. MURTI.
MR. PANKAJ PADGHAN.
MR. GANESH RAMTEKE.
MR. DARAPURI.
MR. S.P SHUKLA.
MR. ARVIND SONTAKKE

RAJESH BRAHMAN
CHINTAMAN PANDE
KUSUM GORPADE
SANDEEP DRAVID
B.M KAROTIYA
BHANTE PRAGYADEEP
ANIL KUMAR BHARTI
PREM DINKER
ARJUN BHAGAT
SATESH KUMAR
PRAKASH RAV TAYDE
SHIV KUMAR
ARVIND BUMBISARYA
RAY SUREMAN
RAMVEER RANA
J.P SINGH
NIKHIL FULLIA
LAKHAN SINGH
LAXMI
SALMAN
DOLLY
ANITA UJJAINWAL
KUWAR PAL
K.P SINGH
UDAY
SUMET RANGA
RAM SINGH FAKIRA BODH
BHAJRAN
Dr. VIJJAY
HEMANT
HARISH GAUTAM
ANAND PAL KASHYAP
SUBHAS PATIL
RAJENDRA VAID
VIJENDRA KUMAR
AAMIR DABAS
SURESH GANESHRAM CHABRIYA
BABAM RAWAT
PROB DHARAM PAL PEEHAL
Vijay kumar
Arun Kumar Morya
Shashikant morya
Bhoop singh LIC
Rajiv ranjan
Vaibhavveer
kamal tayde
RAJESH
akash
NITIN
SURAJ
DEEPAK
SUHAIL
SWAPNIL
VIMAL MARRIEGE
BISHAM JADHEV
VIRNDER KR.PRBHAKAR
BHARAT WAGHMARE
NRENDER KR. BODDH
DHARMENDR KR. JATAV
BACHHU SINGH
KAVINDU BARMAN
VIRENDER SINGH BAGORIYA
SATISH KAJLA
HEMLATA
RAMPAHAL JAGDE
JAGDISH KAJLA
ROSHIT BOKDA
DHARMVIR INDORIYA
MAHESH MAINPURI
PARNJEET BODDH
BADAL KUMAR
HARSH
NITIN KR.
AKASH
DEEPAK
BOBY
SUNNY
SHAIL
PISHAN
jagdish prasad
PADAM SINGH GAUTAM
RAHUL BOHAT
AMIT BOHAT
DHARMENDER
NARENDER
SAHIL
VIKRAM SINGH
MAYANK
B.L BHURANDA
ANIL KUMAR
SHIVAJI SANJEEV MEWATI
OMKRISHAN UJJAINWAL
RAKESH KUMAR
KUMAR SEN BODH
SURENDER BENIWAL
S.P.SINGH
VEERPAL VALMIKI
KARTAR SINGH
RANJEET SINGH
DESHRAJ GAUTAM
DWARKA
OMWATI
KANTA
BAJRANG INDAL
NEERAJ MORYA
R.K SHAKYA
GULISHTA
GULABSA
ASHOK KUMAR
RAMESH KUMAR
DEV DUTT
ANJU
RAJNI
AJAY RAJ
UDAY VIR SUMAN
MANI RAM
SHYAM LAL
RAKESH KUMAR
PRATAP SINGH NIGAM
ER. MAHES CHANDAR
MANKA CHAND ANAND
ER. PRITAM SINGH
GOVARDHAN DAS
Maluk chand benwal
DR. R. B KVID
AMAR SINGH
ASHOK KUMAR CHOHAN
AZAD CHOPRA
MAVASI RAM TANDAN
DHARMVEER GAUTAM
GYAN CHAND GOTAM
RAM BHAGAT
CAPT. SUMER SINGH
RAM AVTAR
BHUP SING BODH
RAJ KUMAR
C.M PIPPLA
PAWAN KUMAR PALL
MANOJ KUMAR
ARUN KUMAR VED
K.P. BODH
JAWSWANT ISNGH
KIRAN PARL
DR. ATUL KUNDIYA
HARPAL SINGH
RAJESH KR. BOKADIYA
RAMKISHAN KEN
ER. JAGVIR SINGH
MAHESH CHAND GOTAM
M.L. AMBHORE
TEJPAL SINGH BOD
ANAND PAL
DHARMVIR SINGH
JAIRAM BODH
SUJATA AMBHORE
PURAN CHAND
DHARMENDR KR. JATAV
VIRENDER SINGH
MANGE RAM VERMA
ATAR SINGH BODH
SATYA PRAKSAH
SHER SINGH
TEJPAL SINGH/ HEMLATA
SUSHIL KR.
RAMESHWAR DAYAL
RAMPAL SINGH GOTAM
P.M DINESH
VED PRAKASH
SUMIT KR. SINGH
R.K GOTAM
CHANDER
DEV DUTT
DOHRE
KAMAL KISHOR
NARESG BABU
SURESH VAID ADV.
RISHI RAM MANAV
AMIR DABAS
RAHUL BODH
RAM AVTAR
SAMUNDAR KATARIYA
SURESH KR.
PREM CHAND
VEER BHAN VALMIKI
DHAMMSHIL
RAMRATAN BODH
RANJIT SINGH CHOHAN
SYAM BHAI BIRDI
RAVI BODH
PRIYA BODH
AMITA KUMAR
BITTO KUMAR
DEEPAK CHAUHAN
SANDEEP
SIKANDER
AMIT BENIWAL
VIMAL MACWANA
DAYA RAM SINGH
VINIT MORYA
SATISH BODH
RAJENDER KUMAR VAID
AMAR SINGH
MEHAR CHAND
KAPIL SWAROOP
ROSANLAL GAUTAM
PUSPHA VIVEK
SEJU MEHNDER
VIRENDER SING
ABRAR
NIRANJAN KUAMR
DR. S.N GOTAM
MEGHRAJ SINGH
B.S BUNDIYA
DHEERAJ KR.
SHAM BIWAL
NIKHIL
JITNEDER KAPIL
AKAS PAATIL
HANSRAJ
RAM PRATAP
HENSINGH
DR. M.L PARIHAR
ANAND BABU
DR. B.C DAYAL
RAKHI GUPTA
ER. ISHWAR ATWAL
DR. KULADEEP
SURENDER SINGH
DEVI DYAL BODH
SUBHAS JATAV
TILAK RAJ BODH
BALRAJ GOTAM
DEV DUTT
RAMJI LAL
ANIL KR. BHARTI
AMIT KUMAR
MANMOHAN SINGH
DHARMVIR
YASVIR SINGH
SINITA DEVI
DHARMENDER KR.
MITHILESH PRABHA
BABOO LAL
R.K. GOTAM
SANTOSH BOUDHH
R.P SINGH
DR.RAJENDRA PRASAD
LATA MADAN LAL
ASHA RAM
SINGH YADAV
DR.BAGHBAN SINGH
RAM GOPAL SISODIA
AJAY CHOTALA
DK KORVADE
AVINASH INGLE
DAMBHARE
R.C. KHADAK
SUNNY
DEVENDU
RAHUL
SUNNY
MANAS CHAND
DAMBHARE
RC KHADAK
G.R VADHERA
MR.DHAMMA SHEEL BHANTE
SHITIZ GUPTA
SHUP SHING
hemant kumar
bhikkhu kachayan
ajay kumar
KAPIL AGGARWAL
SABIR ALI
G.S MANI
VINAY KUMAR
RAMMEHAR SINGH
SIBBUSH CHANDER
BHIM SINGH BENIWAL
RADHEY SHYAM
NIVEDITA MADANE
ANYA NIMSAKUR
DR. VIJAY KHAU
BHANTE SANGH PRIYA
MADAN LAL
PAREM SINGH
BABU LAL
RAJNI TILAK
GANGU LAL GOUTAM
N.VISWANATHAN
NISHA GUPTA
MONIKA
RICH
LAXMI
DEEPA
AMAN DEEP
R.P. SINGH
SURJAN SINGH VERMA
DYA SANKAR ADVOCATE
RAJEEV CHANDEL
AAKASH PATIL
DR. S PRAKASH
HAIPAL GOTAM
SIDDHARTH
SANTOSH KUMAR
VIKAS KR. SODH
SURESH KR. AHIRWAL
SATISH MEHROLIYA
AKHILESH KATIYAR
DR. SAIYAD HAIDER RIZVI
ER. GAUTAM KUMAR
R.D NIMES
RAJENDER PRASAD SANTOSHI
AJIT
PARVIN
RAJESH
LAYAK RAM
ANJU
ALKA
PAMILA
PRATIBHA
MEENAKSHI
sachin bidlaan
vijay bpdh
NILESH VAID
GAUTAM BODH
NUTAN BODH
anil kumar nimesh
subhas chandel
siddharth singh
PRAGYAMITRA BODH
UTTAM PRADHAM
T.AZAD
KALI PRASAD
SURENDER VARATIYA

 

 

One thought on “List of Individual Participants of Seventh Buddhist Council

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s